studentski filmski kamp 2022.

08 – 24.08.2022.
Čačak / Požega / Užice

Sedamnaesto izdanje programa Interakcija: studentski filmski kamp (I: SFK) održava se od 8. do 24.08.2022. godine, u okviru koga petnaest učesnika – studenata produkcije, režije, kamere, dizajna zvuka i montaže iz različitih delova sveta, podeljeni u tri ekipe, tokom sedamnaestodnevnog boravka u zapadnom delu Srbije (Čačak, Požega, Užice), snimaju tri kratka kreativna dokumentarna filma na određenu temu.

Produkcija filmova

Produkcija kreativnih dokumentaraca, trajanja do 30 minuta, realizuje se kroz sledeće faze:

Istraživanje i razvoj projekta:
Petnaest učesnika, podeljeni u tri ekipe, na osnovu opšte, zajedničke teme kampa, a uz podršku izvršnog producenta, supervizora režije i lokalnih koordinatora produkcije, pronalaze temu za dokumentarni film, a zatim je istražuju i razvijaju projekat, kroz dve faze:

- On-line (01.06. – 07.08.)
Lokalni koordinatori produkcije i izvršni producent, u skladu sa opštom temom kampa, kao i interesovanjima učesnika – reditelja, najpre predlažu potencijalne teme i junake za film, a zatim umrežavanjem učesnika (pre svega studenata režije i produkcije) sa ljudima iz lokalne zajednice, pomažu u procesu istraživanja i razvoja projekata. Istraživanje će biti putem e-mail komunikacije i zoom sastanaka ekipa.

- Uživo, tokom boravka na kampu (08.08. – 11.08.)
Po dolasku u Beograd (08.08.), učesnici odlaze u zapadnu Srbiju, gde podeljeni u tri ekipe, nastavljaju proces istraživanja i razvoja projekata, kroz neposredan kontakt sa junacima u Čačku, Požegi i Užicu. Tokom ove faze učesnicima su na raspolaganju članovi Saveta lokalnih istraživača kampa, koji kao poznavaoci lokalne zajednice u kojoj žive, predlažu potencijalne teme za dokumentarce.

Produkcija (12.08. – 15.08.)
Po završetku prethodne faze, učesnici dostavljaju izvršnom producentu predloge projekata, na osnovu čega započinju fazu produkcije – snimanje na lokacijama.

Postprodukcija (16.08. – 22.08.)
Učesnici iz sve tri ekipe se po završetku snimanja okupljaju u Požegi, gde montiraju filmove, rade na obradi zvuka, kolor korekciji slike, prevodu i grafičkoj obradi filmova. Kroz sve faze produkcije, rad ekipa prate izvršni producent i supervizor režije.

Prikazivanje filmova produciranih tokom kampa

Po završetku produkcije, filmove snimljene tokom kampa prikazujemo:
  • tokom interne projekcije na završnoj radionici u Požegi (23.08.)
  • tokom zatvaranja I: FKDF – premijerna projekcija filmova u Požegi (23.08.), a nakon toga i u Beogradu (24.08.)
  • u Užicu, Čačku i ostalim zainteresovanim sredinama u zemlji i svetu (posle 25.08.)
  • na filmskim festivalima i televizijskim stanicama (posle 25.08.)

Zajednički programi

Pored učešća u produkciji, učesnici tokom boravka na kampu imaju priliku da se upoznaju i povežu sa učesnicima ostalih programa Interakcije (Interakcija: radionica dokumentarnog filma i Interakcija: festival kratkog dokumentarnog filma) kroz učešće u zajedničkim programima:

Speed Meeting
U okviru programa Speed Meeting učesnici kampa imaju priliku da zakažu potencijalne susrete sa učesnicima ostalih programa Interakcije, ali i sa ekspertima, članovima organizacionog tima i gostima, kao i da kroz dvadesetominutne razgovore „1 na 1“, razmene ideje, razgovaraju o sopstvenim projektima ili uspostave dogovore za umrežavanje i potencijalnu buduću saradnju.

Lista učesnika programa Speed Meeting biće naknadno objavljena.

Panel
Učesnici imaju priliku da učestvuju u panel diskusijama koje organizujemo tokom njihovog boravka u Požegi. U okviru Panela okupićemo dokumentariste, da razgovaraju, diskutuju, razmenjuju poglede na teme koje su od značaja za struku, za autore i producente dokumentarnih filmova. Panel organizujemo u saradnji sa Beldocs – Međunarodnim festivalom dokumentarnog filma, jednim od najvećih festivala dokumentarnog filma na Balkanu.

Liste učesnika i tema Panela biće naknadno objavljene.

Interakcija: festival kratkog dokumentarnog filma
Učesnici imaju priliku da, tokom boravka na kampu, prisustvuju projekcijama izvrsnih kratkih dokumentaraca u okviru I: FKDF, kao i da razgovaraju sa autorima filmova.

Program festivala će biti naknadno objavljen.

Ponosni smo na Interscreen program – izbor kratkih dokumentaraca naših učesnika − koji smo godinama organizovali u okviru Međunarodnog studentskog filmskog kampa Interakcija i Međunarodnog masterklasa dokumentarnog filma Interdoc, prikazujući ove filmove publici. Od ove godine Interscreen je sastavni deo našeg festivala, kao netakmičarski program, u okviru koga prikazujemo kratke kreativne dokumentarce učesnika kampa i radionice, izabrane od strane programera festivala.

Druženje u slobodno vreme
U cilju uspostvaljanja što bolje interakcije među našim učesnicima, organizujemo druženja u kafićima, na sportskim terenima i tokom izleta.

I: SFK se realizuje tokom avgusta u Požegi, istovremeno sa radionicom i festivalom.

Učešće u programu I: SFK je besplatno.

Učesnicima će biti dodeljeni sertifikati o učešću, 24.08.2022. u Beogradu, u Dvorani kulturnog centra Beograda, prilikom beogradske premijere filmova snimljenih tokom kampa i projekcije filmova nagrađenih na festivalu.