žiri

O Nagradi za najbolji film odlučuje tročlani međunarodni žiri
sastavljen od istaknutih filmskih profesionalaca koji su postigli zapažene
rezultate u polju dokumentarnog filma, na međunarodnom nivou.