tehnički podaci

Naziv filma
ISTI


Filmski rod
Dokumentarni film


Producent
Nezavisni filmski centar Filmart


Koproducent
Cinnamon Films


Zemlja produkcije
Srbija


Godina proizvodnje
2017.


Format
HD I 16:9 I kolor I stereo
na srpskom sa engleskim titlom


Trajanje
16:23 minuta