uslovi prijavljivanja

pravo učešća na konkursu

Pravo učešća na konkursu imaju srednjoškolci iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije koji žele da nauče više o kreativnom dokumentarnom filmu, a koji:

  • imaju osnovna znanja iz oblasti filmskog stvaralaštva (da su pohađali filmske radionice)
  • koji dostave ispravno popunjen online prijavni obrazac.


prijavljivanje na konkurs

Da biste se prijavili na konkurs potrebno je da dostavite ispravno popunjen online prijavni obrazac, ali najpre pročitajte više o FECI.

Rok za prijavljivanje: 31. 10. 2019. godine.selekcija kandidata

Po završetku roka za prijavljivanje, selekciona komisija će razmotriti prijave, izvršiti selekciju kandidata i objaviti listu polaznika. Polaznici koji budu odabrani za učešće biće informisani putem e-maila najkasnije do 5. 11. 2019. godine.