učesnici

1. Lenka Begović (Bor, Srbija)

2. Nikolina Dikić (Novi Sad, Srbija)

3. Karlo Klanac (Rijeka, Hrvatska)

4. Mina Lazarevski (Beograd, Srbija)

5. Mina Leontijević (Gornji Milanovac, Srbija)

6. Kalin Malovski (Skoplje, Severna Makedonija)

7. Mladen Marković (Višegrad, Bosna i Hercegovina)

8. Filip Mihajlović (Vlasotince, Srbija)

9. Anastasija Sazdovska (Skoplje, Severna Makedonija)

10. Dunja Sekulović (Podgorica, Crna Gora)