Učesnici i teme

 

Učesnici  Stručnog skupa „FOTODOKUMENTI 2011“ Požega:

Lidija Pajević, projekt menadžer, Makedonski centar za fotografiju, Skoplje, Makedonija
Tema: MAKEDONSKI CENTAR ZA FOTOGRAFIJU

Makedonski centar za fotografiju je jedna od vodećih kulturnih institucija u Makedoniji koja deluje u sferi fotogafije. Osnovana je 2000. godine sa namerom da unapredi vizuelnu kulturu u zemlji kroz umetnost fotografije i zaštitu fotografskog kuturnog nasleđa. Centar ima status neprofitne organizacije koja je sačinjena od tri sektora: stara makedonska fotografija, edukacija i fotografska produkcija. Makedonski centar za fotografiju se nalazi u multimedijalnom centru Mala Stanica koja je deo Nacionalne galerije Makedonije. Raspolaže prostorom od 139 m2 koji ukljičuje: multinamenski prostor (studio, galerija, učionica), mračna komora, digitalna laboratorija i administrativni prostor. Centar ima troje zaposlenih.

 

Mihailo Vasiljević, docent nа odseku zа fotogrаfiju, Nova аkаdemijia umetnosti u Beogrаdu
Ivan Petrović, vizuelni umetnik iz Beograda
Tema: CENTAR ZA FOTOGRAFIJU, BEOGRAD

Centar za fotografiju je neprofitna nevladina organizacija osnovana 2011. godine u Beogradu, sa ciljem istraživanja i promovisanja fotografije kao društvenog fenomena u najširem smislu. Centar je osmišljen kao jedno moguće rešenje za izrazito lošu poziciju fotografije u Srbiji - činjenica je da trenutno ne postoji nijedna institucija u kojoj je fotografija predmet aktivnog i ozbiljnog proučavanja.  Neki od konkretnih zadataka Centra za fotografiju jesu: podizanje svesti o značaju koji fotografija ima kao društveni fenomen; promovisanje i praćenje savremene umetničke prakse bazirane na fotografiji; proučavanje istorije i teorije fotografije; organizovanje izložbi; pokretanje izdavačke delatnosti; prikupljanje fotografskih artefakata (fotografija, negativa, tehnike); formiranje specijalizovane biblioteke. Svoje aktivnosti, u cilju realizovanja programa, CEF obavlja u prostorijama zgrade legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića u Drajzerovoj ulici, koji je kao operativni prostor dobio na uslužno korišćenje, na osnovu zaključenog ugovora o saradnji između Muzeja savremene umentosti u Beogradu i Centra za fotografiju. Osnivači centra su Ivan Petrović i Mihailo Vasiljević.

 

Ivan Petrović, vizuelni umetnik iz Beograda, inicijator i urednik Foto foruma
Tema: FOTO FORUM

U okviru likovnog programa Doma kulture Studentski grad na Novom Beogradu, 23. marta 2010. godine, u Maloj sali, održan je prvi Foto forum, čime je započet ciklus autorskih i kustoskih prezentacija, tematskih izlaganja i razgovora posvećenih fotografiji. Od momenta nastanka do danas, Foto forum je odredilo niz koncepcijskih izmena, koje su se ogledale u pronalaženju modela prezentacije i uobičavanju tematskih celina. Aktuelni pristup realizacije Foto foruma karakteriše forma međusobnog odnosa istraživačkog novinarstva i kustoske prakse, gde se, izgrađjivanjem tematskih cikusa, selektivno analiziraju zadati primeri, propraćeni prezentacijom odabranog vizuelnog materijala gostujućeg umetnika. 
Nastao iz potrebe promovisanja neafirmisanih autora iz oblasti fotografije, odnosno, prezentacije neafirmisane produkcije, pre svega kroz model javnog nastupa umetnika pred publikom, Foto forum ima za cilj, da približi ulogu i razjasni značaj i razvoj fotografije u kontekstu širih kulturno-društvenih pojavnosti, ukazujući na različite vidove fotografskih praksi, njihovog značaja i potencijala u afirmisanju fotografije kao oblasti umetničkog delovanja.
U okviru do sada održanih skupova, na Foto forumu gostovali su: Dragan Petrović, Mihailo Vasiljević, Ljubomir Šimunić-Šime, Slavko Timotijević, Goran Micevski, Sladjana Petrović-Varagić, Miroslav Karić, Goranka Matić, kolektiv Belgrade RAW, Ivan Zupanc, Ivan Arsenijević.

 

Vesna Danilović, pomoćnica direktora za programe i uredica izdanja o fotografiji, Kulturni centar Beograda
Tema: GALERIJA ARTGET

Fotografija kao medijum dokumentarnog i umetničkog izražavanja je (sve)prisutan i na domaćoj sceni, ali skoro svi elementi u „životnom ciklusu“ fotografije su nedostatni, nepostojeći, a svakako rasuti. Strategija vezana za unapređenje fotografije ne postoji (kao što, doduše, nema ni strategija vezanih za mnogo značajnije pojave): razumevanje fotografske slike i istorija fotografije nisu predmet nastave ni u osnovnom ni u srednjem opštem obrazovanju; na univerzitetskom nivou se fotografija uči na specijalizovanim umetničkim fakultetima i katedrama  prema separatnim programima i sa različitim ishodima a da udžbenika i knjiga o fotografiji takoreći nema, dok se na pojedinim fakultetima humanističkih nauka predaje fakultativno, uključujući i katedru za istoriju umetnosti; u zemlji ne postoje galerije koje permanentno izlažu fotografiju, muzeja fotografije, dokumentacionog fotografskog centra i baze podataka nema, kao ni knjiga, fotomonografija, periodike, tako da sporadične izložbe fotografija ostaju jedini (i nepouzdan) izvor informisanja i uvida. Fotografija se i dalje tretira kao mlađa i jednostavnija stvaralačka/umetnička disciplina, pa samim tim, u finansijskom pogledu, i jeftinija, mada nema ni naznaka stvaranja tržišta fotografske slike.
Šta je jedna specijalizovana galerija, Galerija Artget Kulturnog centra Beograda, uradila za 10 godina postojanja i šta može da uradi da se ovakva situacija promeni? Sama i zajedno sa drugima zainteresovanim za fotografiju?
Prezentacija će se baviti gorepomenutim pitanjima jer su i neposredno, u određenoj meri, utkana u rad Galerije Artget¸ vizijama razvoja aktivnosti (većeg broja učesnika: gradova, institucija-kolektiva, pojedinaca) koje bi podigle opštu svest o značaju i značenju fotografske slike. Poseban akcenat biće stavljen na vidove obrazovanja vezanog za fotografiju.

 

Milan Aleksić, profesor fotografije, Nova akademija umetnosti, Beograd
Tema: FOTOGRAFSKO OBRAZOVANJE

Prof. Milan Aleksić će u okviru izlaganja govoriti o osnovnim temama koje su sastavni deo fotografskog obrazovanja, a koje se tiču početaka kao i metodologije obrazovanja u fotografiji. Takođe će biti reči i o neformalnom i formalnom fotografskom obrazovanju u Srbiji. U toku izlaganja prof. Aleksić će pored navedenih tema,  govoriti i o različitim sistemima vrednosti u fotografiji.
Prof. Milan Aleksić je magistrirao fotografiju 1989 na Kornel univerzitetu u Americi (MFA photography Cornell University, Ithaca, USA).  Izlagao je na mnogim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Aktivno bavi promocijom savremene fotografske umetnosti, kroz različite kustoske projekte. Predaje fotografiju na Novoj akademiji umetnosti u Beogradu.

 

Vesna Mićović, profesor fotografije, Nova akademija umetnosti, Beograd
Tema: POSLEDICE FOTOGRAFSKOG OBRAZOVANJA

Vesna Mićović će u toku izlaganja predstaviti fotografske portfolie autora koji se nalaze na sceni savremene umetnosti u Srbiji. Izabrani fotografski radovi su nastali kao posledica obrazovanja o čemu će dataljnije govoriti prof. Aleksić i direktna su ilustracija ustanovljene metodologije. Svi autori su pripadnici mlađe generacije i aktivno izlažu u Srbiji i inostranstvu.
Vesna Mićović je diplomirala fotografiju 2000. na Akademiji umetnosti BK u Beogradu. Fotografijom se bavi kao savremenom umetničkom praksom iz pozicije umetnika, kustosa i profesora. Predaje fotografiju na Novoj akademiji umetnosti u Beogradu.

 

Miha Colner, istoričar umetnosti i kustos Photon galerije, Ljubljana, Slovenija
Tema: TRAGOVI LOKALNOG U SAVREMENOJ FOTOGRAFIJI

Rasprava o značaju i uticaju partikularnog prostora ili kulturnog okruženja unutar diskursa savremene umetničke produkcije fokusirana je na prostor regiona bivše Jugoslavije koja zbog nekada zajedničke kulturne scene pruža mogućnost poređenja određenih elemenata izražavanja. Uticaj lokalnog, duha i mentaliteta prostora, još je aktuelniji u vremenu dominantnih globalnih diskursa i „međunarodnog stila“ savremenog umetničkog stvaralaštva. Pokušaj analize određenih struja napravljen je sa perspektive savremene fotografije kao autonomne umetničke prakse sa sopstvenim specifičnostima i uz pomoć aktuelne video i filmske produkcije. Na primerima odabranih umetnika i njihovih radova biće prikazani različiti modeli integrisanja i potpuno univerzalnih i, u određenom kulturnom miljeu, specifičnih izraza. Sa jedne strane lokalno u umetnosti i fotografiji vrlo je očito izraženo kroz sam sadržaj umetničkih radova i njihovu poruku, a sa druge strane, mnogo suptilnije, kroz njihove formalne pristupe i celokupnu atmosferu. Kroz diskusiju sa učesnicima pokušaćemo doći do zaključka, iako traženje specifičnog identiteta kulturnog okruženja u polju vizuelne umetnosti, koji sam po sebi priča univerzalni jezik, uvek postaje nedostižno i (ideološki) problematično.

 

Saša Janjić, istoričar umetnosti, NUA REMONT Beograd
Tema: Projekat Balkan Tale

Projekat Balkan Tale ima za cilj da stimuliše javni diskurs o istoriji regiona i da ponudi javnosti više informacija o samim spomenicima kao i očuvanju kulturnog nasleđa kroz fotografski medij. Projekat kao okosnicu svog programa ima fotografsku izložbu na kojoj će biti prikazani različiti spomenici iz perioda otomanske vladavine na Balkanu. Sama izložba je zanimljiva jer će savremenim tehnikama i sredstvima ponuditi jedno novo viđenje prošlosti i spomenika kulture. Ona spaja pet različitih umetnika / fotografa koji pored činjenice da se ne poznaju, pokušavaju da kroz fotografije ostvare koherentu celinu koja se zasniva na savremenom tumačenju spomenika i istorije. Njihovi radovi i pristupi tako konstanto balansiraju na granici ličnog i kolektivnog, umetničkog i dokumentarnog.