Program

 

Stručni skup: „Fotodokumenti 2011“ Požega
Gradska galerija Požega / Kulturni centar Požega i NFC „Filmart“ /

11. i 12. novembar 2011. godine

 

Petak, 11. novembar 2011. godine
16.00  - 16.15  Otvaranje stručnog skupa i izložbe
Uvodna prezentacija – FOTODOKUMENTI KAO INICIJATIVA
Miroslav Karić, istoričar umetnosti, NUA Remont Beograd
Slađana Petrović Varagić, istoričar umetnosti, NFC „Filmart“ Požega
Moderator skupa: Miroslav Karić
16.15 - 16.45 Tema: MAKEDONSKI CENTAR ZA FOTOGRAFIJU
Lidija Pajević, projekt menadžer, Makedonski centar za fotografiju, Skoplje, Makedonija
16.45 - 17.30 Tema: CENTAR ZA FOTOGRAFIJU, BEOGRAD
Mihailo Vasiljević, docent nа odseku zа fotogrаfiju, Nova аkаdemijia umetnosti u Beogrаdu
Ivan Petrović, vizuelni umetnik iz Beograda
17.30 - 17.45 Pauza za kafu
17.45 - 18.15 Tema: FOTO FORUM
Ivan Petrović, vizuelni umetnik iz Beograda, inicijator i urednik Foto foruma
18.15 - 19.00 Tema: GALERIJA ARTGET
Vesna Danilović, pomoćnica direktora za programe i uredica izdanja o fotografiji
Kulturni centar Beograda, Galerija Artget
19.00 - 19.30 Diskusija

      

Subota, 12. novembar 2011. godine
10.00 - 11.00 Tema: FOTOGRAFSKO OBRAZOVANJE
Milan Aleksić, profesor fotografije,  Nova akademija umetnosti, Beograd
11.00 - 11.10 Pauza
11.10 - 12.10 Tema: POSLEDICE FOTOGRAFSKOG OBRAZOVANJA
Vesna Mićović, profesor fotografije, Nova akademija umetnosti, Beograd
12.10 - 12.25 Pauza za kafu
12.25 - 13.15 Tema: TRAGOVI LOKALNOG U SAVREMENOJ FOTOGRAFIJI
Miha Colner, istoričar umetnosti, kustos, Photon Galerija, Ljubljana, Slovenija
13.15 - 13.20 Pauza
13.20 - 14.00 Tema: PROJEKAT BALKAN TALE 
Saša Janjić, istoričar umetnosti, NUA REMONT Beograd
14.00 - 15.00 Diskusija (evaluacija, zaključci)