uslovi prijavljivanja

pravo učešća na konkursu

Pravo učešća na konkursu imaju srednjoškolci:

  • koji su rođeni ili pohađaju školu na teritoriji Zlatiborskog ili Moravičkog okruga,
  • koji dostave ispravno popunjen online prijavni obrazac.


prijavljivanje na konkurs

Da biste se prijavili na konkurs potrebno je da dostavite ispravno popunjen online prijavni obrazac, ali najpre pročitajte više o FECI 2022.

Rok za prijavljivanje: 2. oktobar 2022. godine.intervju sa kandidatima

Po završetku roka za prijavljivanje selekciona komisija će, kroz razgovor sa kandidatima, procenjivati njihovu kreativnost, sposobnosti i veštine neophodne za bavljenje filmskim stvaralaštvom, kao i motivaciju. Ističemo da za učešće u programu FECI nije neophodno da kandidati imaju iskustva u oblasti filma, već je cilj komisije da prepozna nadarenost i izabere one koji su najtalentovaniji. Kandidati će, najkasnije do 5. oktobra 2022. godine biti obavešteni o terminu intervjua, koji će biti održan u Požegi, 8. oktobra 2022. godine.selekcija kandidata

Nakon intervjua sa kandidatima biće objavljena rang lista polaznika, a kandidati će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem e – maila, najkasnije do 10. oktobra 2022. godine.