FECI 2021

šta je FECI?

U organizaciji Nezavisnog filmskog centra Filmart, od 2011. godine realizuje se Filmski edukativni centar Interakcija (FECI), petomesečni edukativni program namenjen srednjoškolcima sa teritorije Moravičkog i Zlatiborskog okruga koji žele da nauče kako se piše scenario, snima, montira i režira film.

Petnaest polaznika, u toku prva tri meseca, kroz predavanja (radionice) i realizaciju praktičnih vežbi, biće upoznati sa osnovama pisanja scenarija, kao i osnovama jezika i gramatike filma.

Predavanja (radionice): Prema utvrđenom rasporedu i programu rada, polaznici će sticati znanje iz osnova pisanja filmskog scenarija, produkcije, režije, kamere, snimanja i dizajna zvuka, montaže, scenografije, kostimografije, rada sa glumcima.

Praktične vežbe: U toku sedmice, između dva termina predavanja, polaznici će u svojim mestima, snimati kratke vežbe. Kroz realizaciju vežbi polaznici će primenjivati znanja stečena tokom predavanja, a subotom, sa mentorom, u okviru manjih grupa i razgovarati o njima.

Produkcija kratkog filma: Po završetku tromesečne realizacije radionica, kroz konsultacije sa mentorom, polaznici pišu scenario za kratkometražni film na određenu temu. Na osnovu scenarija, izabranih od strane komisije, biće snimljeni filmovi u čijoj produkciji će učestvovati polaznici.

Pored stalnog predavača i mentora, Dejana Petrovića, biće angažovani i gostujući predavači, afirmisani filmski autori.FECI – kada i gde?

FECI 2021 će biti realizovan od 3. jula do 27. novembra 2021. godine u Požegi, subotom, prema utvrđenom rasporedu i programu rada.ko može biti polaznik FECI?

Polaznici programa FECI mogu biti srednjoškolci koji su rođeni ili pohađaju školu na teritoriji Zlatiborskog ili Moravičkog okruga, a koji budu izabrani od strane selekcione komisije na konkursu za prijem novih članova.
Za učešće u programu FECI 2021 nije neophodno da kandidati imaju iskustva u oblasti filma.prijavljivanje na konkurs

Da biste se prijavili na konkurs potrebno je da dostavite ispravno popunjen online prijavni obrazac.Rok za prijavljivanje: 20. jun 2021.


Za više informacija možete nas kontaktirati.

Program FECI 2021 je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i besplatan je za polaznike.