Promocija publikacije


Kolektivne prakse i fotografija


Galerija Artget – Kulturni centar Beograda
Sreda, 27. februar 2019. godine u 18 časova

Publikacija Kolektivne prakse i fotografija, priređena i objavljena u okviru projekta Fotodokumenti, nastavak je istraživanja fenomena kolektivizma na regionalnoj fotografskoj sceni započetog izložbom i stručnim skupom „Kolektivne prakse i fotografija u regionu – Fotodokumenti 2017“, koji su realizovani u okviru programa Galerije Artget u Kulturnom centru Beograda tokom 2017. godine. Predstavljajući relevantne aktere u domenu fotografske produkcije, izdavaštva, projektnih incijativa na polju edukacije, zaštite i arhiviranja fotografskog nasleđa, kolonija i festivala, izložba i prateći diskurzivni program su otvorili niz tema kao što su uzrocivaninstitucionalnihvidova kolektiviteta i strategije zajedničkog rada. Različiti oblici privremenog ili trajnijeg karaktera udruživanja umetnika, pokazalo se kroz istoriju, nastajali su u trenucima krize umetnosti ili turbulentnih okolnosti na širem društveno-političkom planu, i proizilazili su iz nužnosti preispitavnja postojećih konvencija umetničkog sistema i praksi kao i redefinisanja pozicije umetnika prema stvarnosti koja ih okružuje.Urednici Slađana Petrović Varagić i Miroslav Karić predstaviće sadržaj publikacije koja je koncipirana kroz kratke preglede i osvrte na kolektivni rad u umetnosti/fotografijiu istorijskim i savremenim kontekstima kako u lokalnim, regionalnim tako i širim internacionalnim dešavanjima. Publikacija koja je objavljena dvojezično na 156 strana obuhvata autorske tekstove istoričara umetnosti i kustosa Dejana Sretenovića (Beograd), Ive Prosoli (Zagreb) i Mihe Colenera (Ljubljana), kao i vizuelnih umetnica Andree Palašti (Novi Sad) i Milice Lapčević (Beograd).

Uvodnim predstavljanjem uredništva biće obuhvaćene teme od istorijskih umetničkih praksi sa prostora bivše Jugoslavije koje su značajno menjale način razumevanja fotografskog medija do uvida u recentne primere vaninstitucionalnih angažmana na promociji fotografske produkcije kroz knjigu kao umetnicku formu. Pored urednika na promociji će govoriti i istoričar umetnosti Dejan Sretenović koji se u autorskom tekstu pod nazivom „Pred jednim zidom” bavi istoimenim zajedničkim fotografskim radom beogradskih nadrealista iz tridesetih godina prošlog veka. Zahvaljujući tehničkom kapacitetu fotografije i njene mogućnosti da funkcioniše kao multpila slika pomenuto delo sačinjeno od šest simulakruma nastalih individualnim interpretacijama jedne fotografije ostaje, ističe Sretenović, u mnogo čemu specifično čak i za dotadašnja nadrealistička istraživanja psihičkih stanja, pronalazaka tehnika i metoda za „oslobođenje jezika iz okova logičke misli“ i kolektivnog kreativnog rada. Vizuelna umetnica i novinarka u kulturi Milica Lapčević predstaviće svoj autorski segment u okviru publikacije - razgovore koje je vodila sa nizom lokalnih i regionalnih aktera tokom pratećeg stručnog skupa „Kolektivne prakse i fotografija u regionu“ održanog 2017. godine. Pomenuti razgovori predstavljaju dragocen presek aktuelnih fenomena, kretanja, tendencija kada je reč o iskustvima kolektivnih delovanja, fotografske produkcije i praksi danas.Izdavač publikacije Kolektivne prakse i fotografija je NFC Filmart iz Požege, a objavljivanje je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja RS.