InterDiary

InterDiary | 10 – 24. avgust

Program u okviru koga bivši učesnici na sajtu i društvenim mrežama Filmarta, predstavljaju svoj photo-diary nastao tokom boravka na Interakciji, Interdoku, odnosno IVA.lab.