produkcija filmova

Produkcija filmova, kao glavna projektna aktivnost, biće realizovana kroz dve faze:

Prva faza (9 - 15. avgust 2021.) - Učesnici podeljeni u tri ekipe, tokom boravka u Čačku (ekipa 1) i Užicu (ekipe 2 i 3) uz pomoć vodiča iz lokalne zajednice:

  • pronalaze i istražuju temu
  • snimaju materijal za dokumentarni film (trajanja do 30 minuta)


Druga faza (16 – 22. avgust 2021.) - Učesnici iz sve tri ekipe, okupljeni u Požegi, realizuju sledeće aktivnosti: montaža, obrada zvuka, prevod na engleski, korekcija slike, titlovanje i grafička obrada, renderovanje i eksportovanje filmova.

Tokom kampa, biće realizovane sledeće radionice:

  • Uvodna radionica - predstavljanje učesnika, upoznavanje sa ciljevima i zadacima kampa, uslovima produkcije filmova i rasporedom aktivnosti kampa
  • Završna radionica - razgovor o filmovima i popunjavanje evaluacionih upitnika