katalog i film

Do kraja 2020. godine biće objavljen katalog povodom 15 godina Interakcije, 10 godina Interdoka, odnosno 5 godina IVA lab. iobuhvata tekstualni i vizuelni materijal o učesnicima, o filmovima snimljenih tokom kampa u periodu od 2006. do 2019. godine,kao i različite autorske tekstove i intervjue bivših učesnika, supervizora, junaka filmova, organizatora i pokrovitelja.

U toku 2020. godine biće produciran i dokumentarni film, kao osvrt na prvih 15 godina kampa Interakcija, 10 godina Interdoka, odnosno 5 godina IVA lab.