inter video akcija
Izložba Inter | Video | Akcija

Dragana Žarevac i Anica Vučetić


Kustoskinja: Slađana Petrović Varagić

Galerija Remont

9 – 27/08/2017


U okviru izložbe Inter | Video | Akcija biće predstavljeni radovi Dragane Žarevac i Anice Vučetić koji su nastali tokom prošlogodišnje rezidencije. Izložba će biti otvorena u Galeriji Remont u sredu 9. avgusta 2017. godine u 20 časova.


Rad Otkrivanje teritorije predstavljen na izložbi Inter | Video | Akcija u Remont galeriji, delimično je nastao u okviru istoimene rezidencije, u okviru koje je umetnica Dragana Žarevac snimila delove ovog procesualnog rada. Dragana Žarevac „otkriva teritoriju“ i ukazuje na njenu lepotu. Ipak, vrlo naglašeno suprostavlja upadljivu statičnost i „pokretnu sliku“ i takvim antagonizmom nagoveštava određenu neizvesnost i preispitivanje sklada cele kompozicije. Dugim kadrovima, bez pokreta kamere beleži pejzaž, prezentuje ga bez većih intervencija u montaži, dok u auditvnom delu instalacije čujemo preispitaivanje pojma „teritorije“ sa različitih stanovišta. Pitanje kojim se autorka bavi jeste disbalans između potencijala i sudbine ovog geografskog prostora. Takođe, predmet njenog interesovanja jesu ideološke matrice koje definišu određenu teritoriju, a ovaj rad ukazuje na pokušaj da promenom „ugla posmatranja“ sagledamo i živimo lepotu u svoj njenoj veličanstvenosti i skladu.


Rad Između svetova Anice Vučetić kao jedan od prvih iz novog ciklusa radova može se bojažljivo prepoznati i kao noviji i otvoreniji tematski pristup ove umetnice koji se postepeno proširio na teme globalnog okruženja. Dvo-kanalna video instalacija, koja se sastoji od video materijala nastalog u Japanu, ali i u okviru rezidencije Inter | Video | Akcija u Požegi predstavljena je u formi instalacije, u okviru koje umetnica precizno gradi strukturu prostora i raspored projekcija različitih dimenzija. Manipulativnost medija i njegove tehnološke prednosti u odnosu na druge medije iskorišćene su u svrhu součavanja čoveka sa dehumanizovanim okruženjem, na razmišljanje o smislu i načinima njihovog ponovnog uspostavljanja.
2. Inter | Video | Akcija 2017

rezidencija za video umetnike


Rezidencijalni program za video umetnike Inter| Video | Akcija pokrenut je 2016. godine u Požegi, od strane Nezavisnog filmskog centra „Filmart“, sa ciljem da na jednom mestu okupi video umetnike iz Srbije sa filmskim profesionalacima i studenatima filmskih škola iz celog sveta (učesnici Međunarodnog studentskog filmskog kampa „Interakcija“ i Međunarodnog masterklasa dokumentarnog filma „Interdoc“). Nastala kao reakcija na problem nedostatka rezidencijalnih programa „novo medijske“ umetničke prakse, kao i kolonija i radionica za video umetnost, ova rezidencija omogućava produkciju nove „pokretne slike“, kao i kontinuirano testiranje bliskosti dva medija – filma i videa, posebno dokumentarnog filma i vizulne (video) umetnosti. Pored toga Inter | Video | Akcija omogućava saradnju i razmenu znanja i iskustava dokumentarista i vizuelnih umetnika, otvaranje diskusija i sagledavaanja potencijala za koprodukcije. Na prvoj održanoj rezidenciji 2016. godine, učestvovale su dve afirmisane umetnice koje u svojoj umetničkoj praksi veliku pažnju posvećuju mediju videa: Dragana Žarevac i Anica Vučetić. Tokom avgusta 2017. godine biće realizovana druga po redu rezidencija Inter | Video | Akcija, koja omogućava uslove za produkciju dva nova video rada ovogodišnjih učesnika: Mirjane Bobe Stojadinović i Miloša Tomića.

Mirjana Boba Stojadinović (Beograd, 1977.) diplomirala je i magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2006.), i magistrirala na Institutu Pit Cvart u Roterdamu, Holandija u saradnji sa Fakultetom umetosti u Plimutu, Velika Britanija (2008.).

Od 1998. godine samostalno je izlagala širom Srbije, u Crnoj Gori na Cetinju i Zagrebu. U fokusu njenih interesovanja nalazi se prostor i prostorni odnosi. Ona koristi različite medije koji uključuju fotografiju, tekst, zvuk i objekte.

Osmislila je, organizovala i učestvovala u brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu, uključujući Memorijal Nadežde Petrović, Čačak; TENT. Roterdam/Holandija; Klovićevi dvori, Zagreb; Muzej savremene umetnosti Beograd; PARKO, Pordenone ARte Kontemporanea, Pordenone/Italija; Nacionalni muzej Slovenije, Ljubljana/Slovenija; Palaco Forti galerija moderne umetnosti, Verona/Italija, Staatlische Kunsthalle Baden-Baden/Nemačka, itd. Dobitnica je nagrade 25. Memorijala Nadežde Petrović u Čačku (2010.).

U saradnji sa drugim umetnicima inicirala je i realizovala više projekata koji se bave vizuelnom umetnošću u javnom i privatnom prostoru, kao i organizacijama koje vode umetnici. Od 2010. godine je autor i realizator projekta-foruma UMETNIK KAO PUBLIKA, a početkom 2014. godine objavljena je opsežna knjiga posvećena projektu. Nedavno je bila kustoskinja beogradskog izdanja transnacionalnog projekta AKTOPOLIS. Projekat je iniciran i produkovan od strane Gete-instituta i organizacije Urbane Künste Ruhr.


www.bobaart.wordpress.com

Miloš Tomić je multimedijalni umetnik koji se u svojim projektima bavi filmom, fotografijom, kolažem i skulpturom. Studirao je režiju, potom i animaciju što i dalje u velikoj meri utiče na njegov rad. Tokom poslednjih 20 godina, kao nezavisan filmski umetnik koji ima i druge opsesije poput muzičkih improvizacija, sakupljanja odbačenih predmeta, pisanja, putovanja, sarađivao je sa drugim filmskim i vizuelnim umetnicima, muzičarima, kao i ljudima koji su marginama društva. Svoje radove je izlagao na mnogim festivalima i izložbama. Godine 2013, kako sam kaže, „slučajno“ je bio predstavnik Srbije na Bijenalu u Veneciji. Svakodnevna iskustva i sve ono što ne primećujemo na dnevnom nivou prikazao je u svom nedavno napravljenom video dnevniku, a unutrašnje opsesije u formi stop motion animacije Putuje i učestvuje na raznim radionicama kojima pristupa na jedan veseo i zabavan način.www.milostomic.net

Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i informisanja RS.