mediji o nama

Rezidencijalni program za video umetnike Inter| Video | Akcija pokrenut je 2016. godine u Požegi, od strane Nezavisnog filmskog centra „Filmart“, sa ciljem da na jednom mestu okupi video umetnike iz Srbije sa filmskim profesionalacima i studenatima filmskih škola iz celog sveta (učesnici Međunarodnog studentskog filmskog kampa „Interakcija“ i Međunarodnog masterklasa dokumentarnog filma „Interdoc“).

Nastala kao reakcija na problem nedostatka rezidencijalnih programa „novo medijske“ umetničke prakse, kao i kolonija i radionica za video umetnost, ova rezidencija omogućava produkciju nove „pokretne slike“, kao i kontinuirano testiranje bliskosti dva medija – filma i videa, posebno dokumentarnog filma i vizulne (video) umetnosti.

Pored toga Inter | Video | Akcija omogućava saradnju i razmenu znanja i iskustava dokumentarista i vizuelnih umetnika, otvaranje diskusija i sagledavaanja potencijala za koprodukcije.

Na prvoj održanoj rezidenciji 2016. godine, učestvovale su dve afirmisane umetnice koje u svojoj umetničkoj praksi veliku pažnju posvećuju mediju videa: Dragana Žarevac i Anica Vučetić.

Tokom avgusta 2017. godine biće realizovana druga po redu rezidencija Inter | Video | Akcija, koja omogućava uslove za produkciju dva nova video rada ovogodišnjih učesnika: Mirjane Bobe Stojadinović i Miloša Tomića.