inter video akcija

4. IVA.lab 2019

Rezidencijalni program za produkciju video umetnosti, pokrenut 2016. godine sa ciljem da na jednom mestu okupi vizuelne umetnike iz Srbije sa filmskim profesionalcima i studentima filmskih škola iz celog sveta. Nastala kao reakcija na problem nedostatka rezidencijalnih programa medijske umetničke prakse, kao i kolonija i radionica za video umetnost, IVA.lab omogućava produkciju nove „pokretne slike“, kao i kontinuirano testiranje bliskosti dva medija – filma i videa, posebno dokumentarnog filma i vizulne (video) umetnosti kroz saradnju i razmenu znanja i iskustava dokumentarista i vizuelnih umetnika i sagledavanja potencijala za koprodukcije.

Na prvoj održanoj rezidenciji 2016. godine, učestvovale su dve afirmisane umetnice koje u svojoj umetničkoj praksi veliku pažnju posvećuju mediju videa – Dragana Žarevac i Anica Vučetić. Tokom druge IVA.lab producirana su dva video rada umetnika – Mirjane Bobe Stojadinović i Miloša Tomića. Tokom trećeg IVA.lab programa, dvoje umetnika iz Novog Sada, Mia Ćuk i Slobodan Stošić, u saradnji sa mladim filmadžijama su radili na svojim radovima u formi videa, a učesnici 4. IVA.lab su umetnici Ivan Petrović i Dejan Klement.

IVA.lab podržava Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Ivan Petrović (Kruševac, 1973). Diplomirao je na Akademiji umetnosti „Braća Karić“ u Beogradu 2002. godine na odseku fotografije. Umetnička praksa Ivana Petrovića proističe iz višeznačnog istraživanja fotografskog medija i zasnovana je na uzajamnim odnosima dokumentarizma, aproprijacije i revalorizacije. Tematska interesovanja usmerena su mu ka pitanjima istorije; nasleđa i diskontinuiteta; identiteta i lične istorije pojedinca, kao i pozicije koju medij fotografije zauzima usled izmenjenih kulturnih, društveno-političkih ili tehničko-tehnoloških paradigmi. Pored fotografije, koja predstavlja osnovnu oblast njegovog delovanja i rada, bavi se dokumentarnim i eksperimentalnim filmom. Koosnivač je i kourednik „Centra za fotografiju“; urednik je „Foto-foruma“ (2010–2011) i autor i priređivač knjige Foto-forum, razgovori o fotografiji (2016). U okviru rada „Centra za fotografiju“ inicijator je i autor određenog broja izložbi; organizator je stručnog skupa „Fotografske zbirke i kolekcije“ (2012) i stručnog skupa „Aktuelizacija fotografskog nasleđa u savremanoj kulturi i umetnosti“ povodom 200 godina od rođenja Anastasa Jovanovića (2017). Dobitnik je nagrade „Dimitrije Bašičević Mangelos“ za 2008. godinu i stipendije KulturKontakt u Beču 2004.

KONTAKT: www.ivanpetrovic.net

Dejan Klement (1989, Beograd) školovao se na ALU Trebinje i ALU Beograd, gde je i diplomirao na slikarskoj katedri. Najčešće deluje u polju video performansa, uz korišćenje različitih medija kao alata ili pratećeg sadržaja u službi performativnog procesa. Istražuje kroz introspekciju pitanje identiteta i slobode, odnose između privatnog i javnog, života i smrti. Aktivno izlaže od 2008. godine, samostalno, grupno i na festivalima umetnosti u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj, Slovačkoj, Urugvaju, Americi i Grčkoj.

CONTACT: clementdeyan@yahoo.com