inter video akcija

IVA.lab
3. inter_video_action
rezidencija za produkciju video umetnosti

Rezidencijalni program inter_video_action  pokrenut je 2016. godine u Požegi, od strane Nezavisnog filmskog centra „Filmart“, sa ciljem da na jednom mestu okupi vizuelne umetnike iz Srbije sa filmskim profesionalacima i studenatima filmskih škola iz celog sveta (učesnici Međunarodnog studentskog filmskog kampa „Interakcija“ i Međunarodnog masterklasa dokumentarnog filma „Interdoc“). Nastala kao reakcija na problem nedostatka rezidencijalnih programa medijske umetničke prakse, kao i kolonija i radionica za video umetnost, ova rezidencija omogućava produkciju nove „pokretne slike“, kao i kontinuirano testiranje bliskosti dva medija – filma i videa, posebno dokumentarnog filma i vizulne (video) umetnosti. Pored toga inter_video_action omogućava saradnju i razmenu znanja i iskustava dokumentarista i vizuelnih umetnika, otvaranje diskusija i sagledavanja potencijala za koprodukcije.

Na prvoj održanoj rezidenciji 2016. godine, učestvovale su dve afirmisane umetnice koje u svojoj umetničkoj praksi veliku pažnju posvećuju mediju videa: Dragana Žarevac i Anica Vučetić. Tokom druge rezidencije inter_video_action producirana su dva video rada umetnika – Mirjane Bobe Stojadinović i Miloša Tomića. Tokom trećeg IVA.lab programa, dvoje umetnika iz Novog Sada, Mia Ćuk i Slobodan Stošić, u saradnji sa mladim filmadžijama će raditi na svojim radovima u formi videa.

Mia Ćuk rođena je 1988. godine u Novom Sadu, gde trenutno živi i radi.

Osnovne diplomske studije završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a master studije fotografije na Univerzitetu Vestminster u Londonu 2013. godine. Njena praksa može se posmatrati kao «skoro fotografska» u kojoj medij fotografije koristi za primećivanje previđenog pre nego za dokumentovanje vidljivog. Skorašnja istraživanja usmerava ka materijalnosti fotografskih prikaza i sadržaja, sa posebnim interesovanjem za gestove brisanja i nestajanja slika. Koristi amatersku tehnologiju i vernakularne fotografske materijale kao što su slajdovi i nađene fotografije, a često svoje radove prikazuje u formi fragmenata i nedovršenih instalacija.

Učestvovala je na brojnim izložbama, rezidencijalnim boravcima i projektima u zemlji i inostranstvu, a neke od skorijih izložbi uključuju: Brod je iznutra potonuo, galerija Artget, Kulturni centar Beograda, To Die Out Laughing, 23. Internacionalno bijenale humora i satire, Gabrovo, Bugarska, Material Light, Srishti Outpost, Koči Muziris Bijenale, Indija, Gif i gradovi, galerija Podroom, Kulturni centar Beograda, Drugačiji svetovi- mlada savremena fotografija, galerija Photon, Ljubljana, Eikaiwa, Gradska galerijia Požega, Izložba finalista nagrade “Dimitrije Bašićević Mangelos”, galerija Remont Beograd, Where I am Not/ Unaddressed, Dom omladine Beograda, One night show(s), galerija Fakulteta likovnih umetnosti Beograd, Opipljiva svetlost, galerija Podroom, Kulturni centar Beograda, The One Who Became The Color On a Flag, galerija Anya & Andrew Shiva, Njujork, Light Chrinicles, Obsolete Studios at the The Old Lookout, Broadstairs, Kent, Psychogeography, ArtHub Gallery, London, MAPS, Ambika P3 London. Dvostruka je finalistkinja nagrade “Dimitrije Bašićević Mangelos” za mlade vizuelne umetnike. Radi na departmanu za fotografiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

miacuk.art@gmail.com
www.miacuk.net

Slobodan Stošić  (rođen 1989.). Živi i radi u Novom Sadu u Srbiji.

Njegova umetnička praksa je u neposrednom sadejstvu sa kontekstom u kojem nastaje. Povezujući različite tehnike, metode i značenja, Stošić se bavi pitanjima kako se fiktivni pojedinac ili narativ, metodologijom verovatnosti (mogućnosti), mogu koristiti u istraživanju prostora morala i polotičkog prostora. Na tim poljima umetnost treba da postavi pitanja koja vode promeni interpretacije političke hegemonije kao i drugačijem pristupu pitanju političke hegemonije. Stvoreni narativi su odraz socijalne fikcije i oni ispituju odgovornost koju sobom nosi slika, kao i potrebu za reakcijom na zatečeno stanje. Laureat je nagrade Mangelos za 2012. godinu. Od 2009. godine aktivno učestvuje u svim deliktima Art Klinike, a  u periodu 2014-2017. bio je kustos galerije Šok zadruge. Član je NKSS (Nezavisna kulturna scena Srbije). Od 2017. godine je saradnik Grupe za konceputalnu politiku.

Izložbe (izbor):

  • Untitled Miami, predstavljeno u Galerie Dix9 Helene Lacharmoise, Miami, SAD
  • Art Encounters-Life a User’s Manual, kustosi Ami Barak and Diana Marincu, Temišvar, Rumunija
  • Bjcem Mediterranea 18 biennale, kustos Maja Ćirić, Tirana, ALB
  • Double feature # 6 Sokol Peçi & Slobodan Stošić, kustos Adela Demetja, Tirana Art Lab, Albanija
  • 15 godina nagrade Mangelos, kustosi Miroslav Karić i Una Popović, Muzej savremene umetnosti, Beograd, Srbija
  • Divigation, kustos Meyken Barreto, Y Gallery, Njujork, SAD
  • The One Who Became the Color on a Flag, kustos Omar Lopez- Chahoud and Slobodan Stošić, Anya and Andrew Shiwa gallery, , Njujork, SAD
  • Blasted, kustos Zara Audiello, Beton7, Atina, Grčka
  • Several Circles, kustos Marco Antonini, EFA Project Space, Njujork, SAD
  • Imaginary friends, kustos Chelsea Haines, Interstate project, , Njujork, SAD

slobodanstosic@gmail.com
www.slobodanstosic.tumblr.com