produkcija filmova

Produkcija filmova, kao glavna projektna aktivnost, biće realizovana kroz dve faze:

Prva faza (12 – 18. avgust 2018) – Učesnici podeljeni u tri ekipe, tokom boravka u tri grada zapadne Srbije (Čačak – prva ekipa, Ivanjica – druga ekipa i Užice – treća ekipa), uz pomoć vodiča iz lokalne zajednice:

  • Pronalaze i istražuju temu
  • Snimaju materijal za dokumentarni film (trajanja do 30 minuta)

Druga faza (19 – 25. avgust 2018) – Učesnici iz sve tri ekipe, okupljeni u Požegi, realizuju sledeće aktivnosti: unošenje materijala (capturing), montaža, obrada zvuka, prevod na engleski, korekcija slike, titlovanje i grafička obrada, renderovanje i eksportovanje filmova.

Istovremeno sa produkcijom filmova, biće organizovane konsultacije sa supervizorom režije, profesorom Draganom Elčićem, kao i radionice  u kojima učestvuju učesnici iz sve tri ekipe. Tokom kampa, biće realizovane sledeće radionice:

  • Uvodna radionica – predstavljanje učesnika, upoznavanje sa ciljevima i zadacima kampa, uslovima produkcije filmova i rasporedom aktivnosti kampa
  • Interna projekcija filmova i završna radionica – razgovor o filmovima sa supervizorom režije i popunjavanje evaluacionih upitnika