FILMSKI EDUKATIVNI
CENTAR „INTERAKCIJA“
2013 / 2014.
naslovna  
o FECI  
osnovni nivo  
viši nivo  
prijavljivanje  
filmovi  
galerija  
partneri  
mediji  
kontakt  
 

OSNOVNI NIVO


Na Osnovnom nivou polaznici se upoznaju sa osnovama filmskog jezika, režije, produkcije, pisanja scenarija, osnovama snimanja, dizajna zvuka i montaže. Pored teorijskih predаvаnjа, biće orgаnizovаne prаktične vežbe i filmske projekcije. Poslednjа tri mesecа, polаznici će učestvovati u produkciji završnog filma.

 

Predаvаnjа će držati profesor Dejаn Petrović, ali povremeno i gostujući predаvаči - аfirmisаni filmski stvаrаoci.

 

Osnovni nivo se realizuje u periodu od 14. decembra 2013. godine do 30. jula 2014. godine i obuhvata 60 časova predavanja i vežbi (30 nedelja po 2 sata). Polaznici rade u malim grupama, a predavanja i vežbe na Osnovnom nivou se održavaju u okviru dve grupe:

 

I grupa: u POŽEGI
Vreme: subotom

II grupa: u UŽICU
Vreme: nedeljom

 

Pravo učešća na konkursu imaju učenici sedmog i osmog razreda osnovne škole, kao i učenici srednjoškolskog uzrasta koji, najkasnije do 8. decembra 2013.godine, dostave ispravno popunjen online prijavni obrazac.


Po završetku roka za prijavljivanje, selekciona komisija će razmotriti prijave, izvršiti selekciju kandidata (intervju sa kandidatima) i objaviti listu polaznika. Kroz intervju sa kandidatima biće proverene sklonosti i sposobnosti iz oblasti filmskog stvaralaštva. Kandidati koji budu odabrani za učešće biće informisani putem e-maila najkasnije do 13. decembra 2013. godine.

 

Filmski edukativni centar „Interakcija“ se finansira od članarine koju plaćaju polaznici, njihove škole ili druga pravna/fizička lica. Ukupna članarina iznosi 16.000 dinara po polazniku i može biti plaćena u osam mesečnih rata (8 meseci po 2.000 dinara).

 

I rata: do 20. decembra 2013. / za decembar / 2000 dinara

II rata: do 10. januara 2014. / za januar / 2000 dinara

III rata: do 10. februara 2014. / za februar / 2000 dinara

IV rata: do 10. marta 2014. / za mart / 2000 dinara
V rata: do 10. aprila 2014. / za april / 2000 dinara
VI rata: do 10. maja 2014. / za maj / 2000 dinara
VII rata: do 10. juna 2014. / za jun / 2000 dinara
VIII rata: do 10. juna 2014. / za jun / 2000 dinara

 

Članarina se plaća uplatnicom na  žiro račun NFC „Filmart“.


Po završetku ciklusa, Nezavisni filmski centar „Filmart“, polaznicima će uručiti sertifikat o učešću.

 
promo film
 
arhiva 2011. 2012.